Att hålla läsken flytande

När en läsktillverkare konfronterades med ökande andel slut i hyllan, gjorde de det till sin högsta prioritet att åtgärda situationen. De frågade Roamler om hjälp med att fastställa vilka förpackningsstorlekar som påverkades vid vilka tider och i vilka butiker. Genom att besöka en rad olika platser vid de angivna tiderna, kunde Roamler sätta fingret på kritiska förpackningsstorlekar i kombination med tider och platser. Detta gav avgörande insikter för tillverkaren.

Upptining av en ny förpackningskampanj

En tillverkare av djupfrysta varor var på väg att lansera en viktig masskampanj för att promota enny förpackning. Men innan dess ville tillverkaren att se till att den nya designen hade fått en tillräckligt bra spridning.

Roamler ombads titta på produktnärvaron hos den nya förpackningen. Efter en provmätning hos åtta återförsäljare stod det klart att några versioner av den nya serien var underrepresenterade, och kunden kunde fördröja vissa delar av kampanjen.

Genom att svara på verkliga butiksförhållanden sparade kunden onödiga kostnader, och den fokuserade relevansen i kampanjmaterialet, i kombination med högre omsättning, ledde till en ökad avkastning för hela kampanjen.

En närbild på låga lager

En dryckestillverkare ville veta effekterna av en ny placeringsplan för hyllorna inom sin produktkategori. Innan ändringen genomfördes en slut i hyllan-analys, vilken jämfördes med resultaten efter implementeringen av den nya planen.

Under analysen, genererade Roamler närbilder på alla tomma ytor i hyllan under en tvåveckorsperiod. Roamler analyserade sedan och organiserade bilderna till mätbara data och skapade en tydlig före- och efterbild av produkttillgängligheten.

Att sparka igång kaffeförsäljningen

Som en viktig del av sin säljstrategi deltog en kaffetillverkare regelbundet i en återförsäljares broschyrmarknadsföring. Den här klienten bestämde sig för att utvärdera utfallet av kampanjerna i butiken för att identifiera eventuella förbättringsområden.

Roamler kunde ge insikter kring utförandet av kampanjen genom att mäta faktorer som marknadskommunikation, andraplacering och produkttillgänglighet. Genom att jämföra den faktiska kvaliteten på utförandet med historiska data och andra kampanjer, kunde Roamler hitta svaga områden. När kunden fått analysen kunde de börja arbeta tillsammans med återförsäljaren för att stärka genomförandet av marknadsföringen, höja prestandan från 6,2 till mer än 8 på mindre än ett år och öka försäljningen som följd.

Ökad öl-IQ

Ett stort ölföretag lanserade en ny produkt till en liten grupp av utvalda butiker. Företaget var intresserat av att ta reda på vilket reklammaterial som visades runt om i butiken och hur produkterna visades på hyllorna. Under den tio veckor långa kampanjen, besökte Roamler alla butiker varannan vecka för samla in data och bekräfta den med fotobevis.

Med hjälp av dessa data, kunde ölföretaget fastställa vilket reklammaterial som fungerat bäst för lyfta försäljningen, och denna kunskap användes sedan för att stödja beslutsfattandet under den nationella lanseringen av den nya produkten.

Lokalisering med priskontroll

En återförsäljare meddelade en betydande och långvarig prissänkning för cirka 25 av sina snabbrörliga produkter. Tillverkaren av vissa av dessa produkter ville veta hur andra återförsäljare skullekomma att svara på denna strategi och bad Roamler att utreda. Två gånger i veckan under en månad besökte Roamler olika butiker, totalt 15 butikskedjor, och rapporterade de priser de hittade, vilket gav tillverkaren en en tydlig bild över hur andra handlare reagerade och större insikt i strategier för slutkundspriser.

Att snackset till nästa hylla

En snackstillverkare var besviken över resultatet efter att ha utvecklat och implementerat en ny hyllplaceringsplan. För att öka resultatet ville kunden ta fram en ny handlingsplan byggd på faktiska butiksförhållanden.

Roamler besökte 95 % av återförsäljarna för att se hur den verkliga situationen såg ut jämfört med planen, och upptäckte att de snabbrörliga produkterna inte var placerade enligt avtalet, och därmed hittade konsumenterna dem inte. När detta korrigerades, uppnåddes en betydande försäljningsökning.

Att göra plats för kampanjer

För att stödja sina försäljningssiffror under en marknadsföringskampanj bad en tillverkare Roamler att ta reda på hur mycket hyllutrymme både deras eget och konkurrerande varumärken hade givits under tidigare placeringskampanjer.

Veckovisa besök genomfördes i både mindre och större butiker, och bilder togs av relevanta kampanjhyllor. Efter varje besök mättes det tilldelade hyllutrymmet och jämfördes med tidigare besök för att låta tillverkaren få veta hur handlare delade upp hyllutrymmet mellan olika märken under kampanjerna. Med hjälp av dessa data, kunde tillverkaren tillsammans med återförsäljarna korrigera hyllutrymmet för optimal utförande.

Förstahandskontroller av snabbmatshygien

En stor snabbmatskedja gav Roamler i uppdrag att besöka sina franchiseföretag för att se om franchise-personalen följde kedjans höga standarder och utvärdera den övergripande nivån på hygienen.

Roamlers utgav sig för att vara kunder och besökte olika franchiseplatser för att i första hand uppleva kundservicen. Samtidigt utnyttjade de möjligheten att leta efter eventuella problem med hygien och att ta diskreta bilder som ska delas med kedjans huvudkontor. Som ett resultat kunde förbättringar göras inom båda områdena.

Åtgärder undercover för att säkerställa proaktiva kampanjer

Som en viktig del i en ny företagsstrategi, beslutade en kedja med klädbutiker att fokusera på förbättrade kundnöjdhetsnivåer. För att fastställa en lägstanivå från vilken förbättringarna mättes, bad företaget Roamler om kvalitativa och kvantitativa analyser av nuläget.

Roamlers Mystery Shoppers genomförde besök hos ett representativt urval av företagets franchisetagare, genom att utge sig för att vara kunder och notera huruvida peronalen var proaktiv i sitt engagemang i kunderna och i sitt kundfokus, samt om de hade uppdaterat marknadsmaterial. Feedback levererades till huvudkontoret och de i sin tur delade det med sina franchisetagare, inklusive de franchiseföretag som var direkt involverade i utvärderingen.

Elektronisk övervakning av butiksutförande

En stor elektronikkedja stod inför utmaningen att övervaka tusentals butiker runt om i Europa. Med dedikerad Roamler-programvara, kunde företaget kan ta emot uppdaterade och omfattande rapporter på butikens utförande. Dessa data var ovärderliga för företaget när de utvärderade genomförandet av sina kampanjer.